AUTORSKA PRACOWNIA

A R C H I T E K T U R Y

WBDS

ul. Partynicka 42/6    53-031  Wrocław
telefon komórkowy:    +48 605 608 110
NIP:753-190-16-10 REGON:932720603

O BIURZE  WBDS

W zakresie naszej działalności oferujemy Państwu następujące usługi:

 • doradztwo w fazie przedprojektowej dotyczące przydatności terenów pod planowane inwestycje;

 • studia  chłonności  terenu;

 • wstępne  analizy  przestrzenne;

 • wystąpienia administracyjne związane z:  DWZ,  MPZP oraz opiniami, zapewnieniami, uzgodnieniami i decyzjami;

 • koncepcje  architektoniczne  oraz kompleksowe koncepcje wielobranżowe;

 • projekty budowlane;

 • projekty przetargowe, wykonawcze i powykonawcze;

 • nadzory autorskie;

 • projektowanie wnętrz;

 • wizualizacje  architektoniczne;

 • materiały marketingowe, foldery, prezentacje multimedialne